Formularz wyszukiwania

Ile prądu pobiera rekuperator? I ile to kosztuje?

Silniki wentylatorów w reperatorze pracują przez cały rok bez przerwy, ale ze zmienną mocą, a ponieważ są to silniki typu EC– elektronicznie komutowane, ich pobór prądu jest wprost zależny od bieżącej prędkości obrotów wentylatorów.

Znając zależność poboru od wydajności rekuperatora można szacować zużycie prądu przez silniki.

   

Kolejnym elementem rekuperatora pobierającym prąd jest grzałka elektryczna, która jest umieszczona przed wymiennikiem i ma za zadanie przy ujemnych temperaturach powietrza pobieranego z zewnątrz zabezpieczyć wymiennik rekuperatora przed zamrożeniem.

Pobór prądu przez grzałkę jest mniej przewidywalny ponieważ zależy od pogody i temperatur zewnętrznych. Należy też pamiętać o dwu istotnych czynnikach wpływających na załączanie grzałki:

  • Rekuperator steruje załączaniem grzałki w taki sposób aby zabezpieczyć wymiennik, bierze pod uwagę wszystkie parametry temperatury i załącza grzałkę tylko wtedy gdy to jest konieczne. W praktyce nawet przy bardzo niskich temperaturach grzałka może się wcale nie załączyć.
  • W rekuperatorach serii X i DX jest stosowana grzałka typu PTC, która samoczynnie ogranicza pobór prądu do niezbędnego minimum. I przede wszystkim należy pamiętać, że ciepło (nawet jeśli jest go niewiele) wytworzone przed grzałkę trafia do wnętrza domu wraz z powietrzem nawiewanym, więc nie jest to żadna strata.


Aby obliczyć zużycie prądu przez wentylatory należy przyjąć założenia typowe dla rodziny mieszkającej w domu. Zrobiliśmy to poniżej. Kluczową informacją dla wyliczeń jest to, że rekuperator w tym przykładzie D275EP II – wystarczający do domów 120-150m2 p. u. m. z ustawieniami fabrycznymi pobiera następujące ilości prądu elektrycznego:

Przyjmujemy za typowy dzień, w którym mieszkańcy domu używają rekuperatora w ciągu doby:

  • Na biegu 3 -   2 godziny (tylko podczas gotowania obiadu i kąpieli)
  • Na biegu 2 - 15 godzin   (podstawowy bieg z wystarczającą ilością powietrza na większość dnia i nocy)
  • Na biegu 1 -   7 godzin   (włączany, gdy dom jest pusty podczas godzin pracy)

Wykonując proste obliczenia uzyskujemy:

Ilość godz. Wat Wh  
2 95 190  
15 33 495  
7 15 105  
    790 Suma / 1 dzień
  = 0,790 kWh / 1 dzień
  przez 365 dni 288,35 kWh / rok
Średnia cena prądu obecnie (tzn. według danych z dnia 21 stycznia 2019 roku) wynosi 0,55 zł/kWh.

Czyli roczny koszt prądu zależy od sposobu użytkowania rekuperatora może wynosić, gdyby sposób użytkowania i ustawienia rekuperatora D275EP II były takie jak w opisanym przykładzie: 158,59 PLN. Do tego, na podstawie doświadczeń w realnych domach należy doliczyć, że koszt użycia przez rekuperator grzałki elektrycznej w okresie zimy osiągnie około 100,00 PLN.


Warto też pamiętać, że rekuperatory Vasco mają przewidzianą dużą elastyczność w dobieraniu właściwych parametrów wentylacji przez użytkowników, najłatwiej przy użyciu dołączonego przysku manulanego RF lub aplikacji na smartfonie. Każdy właściciel rekuperatora może łatwo sam dla siebie wybrać właściwe wartości dla każdego biegu pamiętając, że dostarczanie większych ilości świeżego powietrza wymaga intensywniejszej pracy wentylatorów, a więc spowoduje zużycie większej ilości prądu.


 

Czy to są wszystkie koszty rekuperatora? Nie, osobno musimy oszacować koszt użycia grzałki przeciwzamrożeniowej, koszty wymiany fitrów, przeglądów. Są to koszty, które jednak z nadwyżką zostaną pokryte oszczędnościami z redukcji kosztów ogrzewania i ewentulanie klimatyzacji, a w ten sposób korzyści z tytułu wyższego komfortu, lepszego środowiska zdrowotnego w domu, większej wygody życia, będą zupełnie za darmo.

Szybki kontakt

Potrzebujesz szybkiej konsultacji, oferty, projektu?

Napisz do nas lub zostaw swój nrumer telefonu, a my pilnie się z Tobą skontaktujemy.