Powrót do nawigacji głównej

Warunki prawne

Ogólne zasady I warunki

Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej wiąże się z akceptacją niniejszych ogólnych warunków i zasad. Odwiedzając niniejszą stronę internetową lub wykorzystując informacje na niej zawarte, użytkownik automatycznie akceptuje niniejsze ogólne zasady i warunki oraz rezygnuje z roszczeń wobec VASCO, jego oddziałów, przedstawicielstw lub pracowników, które powstają poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej lub materiałów, informacji, ocen czy zaleceń zawartych na niej. Dodatkowo niniejsze ogólne zasady i warunki zawierają następujące klauzule:

Informacje I powiadomienie prawne

Niniejsza strona internetowa oraz informacje, imiona i nazwiska, obrazki, reprezentacje, loga i ikony odnoszące się do VASCO oraz jego oddziałów, przedstawicielstw, produktów i usług zostają dostarczone w stanie takim, jak widać bez wyjaśnienia czy potwierdzenia oraz bez gwarancji żadnego rodzaju, czy to otwartych czy dorozumianych, w tym domniemanych gwarancji zdatności do handlu, przydatności dla jakiegokolwiek konkretnego celu, czy też nienaruszalności własności intelektualnej. Chociaż informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze w celu zapewnienia informacji o VASCO oraz jego produktach i usługach, VASCO, jego firmy matki, oddziały, przedstawicielstwa czy pracownicy nie ponoszą w żadnym wypadku odpowiedzialności za szkody jakiejkolwiek natury, w tym m.in. bezpośrednie, pośrednie czy specjalne szkody, straty pośrednie lub przypadkowe wynikające lub związane z użyciem lub dostępem do niniejszej strony internetowej, albo wynikające lub związane z jakimikolwiek materiałami, informacjami, ocenami czy zaleceniami na niej zawartymi. VASCO może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zmienić, ulepszyć oraz/lub modyfikować niniejsze ogólne zasady i warunki, nazwy, obrazki, reprezentacje, loga i ikony wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej, jak też produkty i usługi, do których odnosi się niniejsza strona strona internetowa. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych stron internetowych, które nie podlegają nadzorowi VASCO. VASCO w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za treść takich linków lub za linki na stronach, do których umieściło odnośniki. Użytkownik zgadza się nie zmieniać, zamieniać, czy nie uzupełniać w części ani w całości informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Informacje o produktach

Niniejsza strona zawiera informacje o produktach VASCO. Niniejsza strona może odnosić się do produktów, które nie są już dostępne lub które są promowane pod inną nazwą. Po więcej informacji należy zwrócić się do VASCO.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Materiały zawarte na niniejszej stronie, w tym m.in. wszystkie materiały redakcyjne, zdjęcia, ilustracje czy inne materiały graficzne oraz nazwy, loga, znaki towarowe oraz znaki usługowe stanowią własność VASCO oraz jego oddziałów, przedstawicielstw czy posiadaczy licencji i są chronione prawem autorskim, prawem o znakach towarowych i innymi prawami o własności intelektualnej. Inne produkty i nazwy firm, które pojawiają się na niniejszej stronie internetowej mogą stanowić znaki towarowe ich właścicieli. Użytkownik nie posiada uprawnień do kopiowania, rozpowszechniania, udostępniania, szerzenia, sprzedaży, publikowania, rozgłaszania czy rozsyłania materiałów tego rodzaju lub ich części. Użytkownik może jednak a) drukować lub pobierać fragmenty materiałów zawartych na niniejszej stronie do celów niekomercyjnych oraz osobistej informacji, lub b) kopiować materiały na niniejszej stronie internetowej z zamiarem rozsyłania ich do osób indywidualnych, nie w celach handlowych, a jedynie w celu osobistym i czysto informacyjnym. Poniższe dotyczy przypadków, w których VASCO jest wymienione jako źródło informacji, a osoby trzecie są poinformowane o swoim obowiązku przestrzegania niniejszych ogólnych zasad i warunków. Żadna z zawartych w niniejszym dokumencie treści nie może być traktowana jako licencja czy prawo na mocy patentu czy znaku towarowego należącego do VASCO czy osób trzecich. Żadna treść zawarta w niniejszym dokumencie, chyba, że wyraźnie zostanie stwierdzone inaczej, nie stanowi licencji czy prawa na mocy jakiegokolwiek prawa autorskiego czy prawa własności intelektualnej w odniesieniu do takich informacji, szczegółów, produktów czy usług.

Mające zastosowanie prawo I jurysdykcja

Niniejsze zasady i warunki opierają się, są rozumiane i wdrożone zgodnie z prawem Belgii. Wszelkie spory wynikające z niniejszych zasad i warunków podlegają wyłącznie odpowiedniemu sądowi w Belgii. RPR TONGEREN

Fotografia wnętrz

Philippe van Gelooven, Hasselt

Fotografia produktu

Sven Geboers Studio FP, Schelle

Pomysł i projekt

Ontwerpstudio Segers-Westhovens, Maaseik

Podziękowania architektom

Lens°Ass Architecten

Egide Meertens

Marcella Schiepers

Els Verdee

De Gregorio & partnerzy

Philippe Deslee

Ben Bomans

Viktor Simoni

Architekt Diliën

Architecten Lab