Powrót do nawigacji głównej

Port lotniczy w Poznaniu

Port lotniczy w Poznaniu

Terminal pasażerski został rozbudowany i zmodernizowany w okresie przygotowań do turnieju EURO 2012. Do istniejącej części od strony zachodniej została dobudowana hala odpraw biletowo-bagażowych (hala check-in), hala przylotów, sortownia bagażu oraz część biurowa. Po stronie wschodniej rozbudowana została powierzchnia dla pasażerów VIP. Po stronie południowej rozbudowywana jest powierzchnia terminalu o część komercyjną. Po zakończeniu rozbudowy w pełni zintegrowane zostały wszystkie funkcje terminalu z częścią odlotową i przylotową, która dysponuje między innymi: 22 stanowiskami odprawy biletowo-bagażowej (check-in), stanowiskiem bagażu ponadnormatywnego, 11 bramami wyjść (gate’mi). Rozbudowany terminal ma ok. 23 000 m2 powierzchni użytkowej i przepustowość na poziomie 3 milionów pasażerów rocznie.

Zastosowane grzejniki: Brugman płytowe