Powrót do nawigacji głównej

Rekuperator ścienny Vasco D13

Urządzenia Vasco D13 są przeznaczone do wentylacji mieszkania lub domu bez utraty ciepła. Każde urządzenie składa się wentylatora o zmiennym kierunku nawiewu i ceramicznego wymiennika ciepła. W fazie wywiewu wymiennik odbiera ciepło z powietrza wyrzucanego, a po zmianie kierunku oddaje ciepło ogrzewając powietrze świeże nawiewane do wnętrza domu.

Przejdź do strony produktu Vasco D13
Rekuperator ścienny Vasco D13
Rekuperacja decentralna

Rekuperacja decentralna

Optymalny system wentylacji zdecentralizowanej polega na dobraniu do mieszkania lub domu parzystej liczby urządzeń Vasco D13 i jednego sterownika. W ten sposób powstaje rekuperacja decentralna. Wszystkie są połączone bezprzewodowo w system, w którym w każdym momencie połowa urządzeń działa w fazie nawiewu do pomieszczeń, a druga połowa w fazie wywiewu na zewnątrz. Co 50-70 następuje zmiana kierunku nawiewu we wszystkich rekuperatorach jednocześnie. Odpowiednie usytuowanie urządzeń D13  ścianach zewnętrznych i zapewnienie przepływu powietrza pomiędzy pomieszczeniami skutkuje tym, że wszystkie pomieszczenia przeznaczone do stałego przebywania ludzi mają zapewnioną komfortową wentylację z jednoczesną oszczędności energii potrzebnej do ogrzewania.

Czytaj artykuł o zastosowaniu Vasco D13 do termomodernizacji mieszkań i domów
Vasco D13:

Vasco D13:

  • Odzysk ciepła do 92% 

  • Strumień powietrza do 43 m3/h

  • Bardzo niski poziom hałasu

  • Sterowanie aplikacją na smartfony (sterownik Smart) 

  • Praca automatyczna w oparciu o czujniki

 

Montaż w ścianach zewnętrznych - średnica montażu 160 mm. Każde urządzenie i sterownik wymagają zasilania 230 V, jednocześnie brak jest potrzeby łączenia urządzeń miedzy sobą i ze sterownikiem, bo synchronizacja następuje radiowo.

Zobacz rozszerzoną wersję folderu Vasco D13

Czyste  i  świeże powietrze  jest  niezbędne dla  zdrowia człowieka. Oddychając czystym powietrzem dostarczamy naszemu organizmowi tlen, który jest niezbędny do prawidłowego  funkcjonowania  komórek. Czyste  powietrze wpływa również pozytywnie na nasze samopoczucie, poprawia koncentrację i pamięć, zmniejsza stres i zmęczenie.  Czyste  i  świeże  powietrze to  także  mniejsze ryzyko chorób  układu  oddechowego, sercowo-naczyniowego  i  nowotworów.  Dlatego  warto dbać  o  jakość powietrza w naszym otoczeniu, unikać zanieczyszczeń i zadbać o systematyczne wietrzenie mieszkania.

Większość naszego  codziennego  życia spędzamy  w  zamkniętych pomieszczeniach,  dlatego  tak istotne  jest dbanie  o  jakość  powietrza, którym  w  nich oddychamy. Naszym celem jest dostarczanie świeżego i czystego powietrza do Państwa domów i mieszkań, aby mogli Państwo cieszyć się komfortem i zdrowiem w swoim otoczeniu.

Vasco jako część ARBONIA Climate  kieruje się przesłaniem:

Tworzymy doskonałe rozwiązania  w zakresie klimatu wewnętrznego  dla przyszłych pokoleń.

Aplikacja whiteAIR

Aplikacja whiteAIR

Aplikacja whiteAIR na smartfony (wymaga zastosowania sterownika Smart Bluetooth 230V):

- wygodne sterownie bieżące polegające na zmianie intensywności wymiany powietrza bezstopniowo w aplikacji.

- daje możliwość uruchomienia trybu automatycznego sterowania w oparciu o czujnik wilgotności i LZO wbudowany w sterownik SMART.

- zawiera programator tygodniowy, w którym można ustalić biegi dla poszczególnych okresów dni tygodnia. 

- możliwość przy użyciu w Vasco D13 opcjonalnych czujników przepływu powietrza Constant Flow uzyskania zbilansowanej wentylacji.

Czujniki CF mierzą realną prędkość powietrza w każdym urządzeniu, a także temperaturę i wilgotność i na podstawie pomiarów na bieżąco dostosowują biegi wentylatorów indywidualnie tak, aby uzyskać zbilansowaną wentylację zgodne z potrzebami. Czujniki CF sprawdzą się zwłaszcza, gdy rekuperatory ścienne Vasco D13 będą montowane na dwu lub więcej elewacjach budynku. W takiej sytuacji system wentylacji jest silnie podatny na podmuchy wiatru, które napierając na urządzenia zainstalowane od strony nawietrznej zaburzają ilości powietrza dostające się do domu. W takiej sytuacji czujniki CF mierząc rzeczywisty strumień powietrza – różnicują prędkości poszczególnych wentylatorów, tak aby zrównać strumień powietrza nawiewanego z wywiewanym. Jest to bardzo ważna funkcja dla osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku ciepła zgodnego z parametrami normowymi.

Urządzenia Vasco D13 ze sterownikiem Smart i czujnikami Constant Flow posiadają najwyższą dla tego typu urządzeń klasę energetyczną A+, ponieważ zapewniają najbardziej precyzyjną wentylację zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.

accept_marketing_cookies_video

Zobacz relację z targów branży HVAC z prezentacją Vasco D13 na stoisku

accept_marketing_cookies_video

Montaż Vasco D13

Animacja pokazuje w jaki sposób zamontować rekuperator ścienny Vasco D13. 

Informacje tekstowe w materiale są w języku niemieckim. Film został przygotowany przez firmę Kermi dla produktu, który pod nazwą Vasco D13 jest sprzedawany w Polsce. Firmy Kermi i Vasco należą do ARBONIA Climate i od roku 2025 będą w Polsce wszystkie produkty oferować pod marką Kermi.

accept_marketing_cookies_video

Zabudowa elementu fasadowego dla D13

Animacja pokazuje w jaki sposób zamontować rekuperator ścienny Vasco D13 z kratką zewnętrzną w ościeży okna, przy pomocy elementu ściennego dostępnego jako opcja.

 Informacje tekstowe w materiale są w języku niemieckim. Film został przygotowany przez firmę Kermi dla produktu, który pod nazwą Vasco D13 jest sprzedawany w Polsce. Firmy Kermi i Vasco należą do ARBONIA Climate i od roku 2025 będą w Polsce wszystkie produkty oferować pod marką Kermi.

accept_marketing_cookies_video

Przygotowanie do uruchomienia Vasco D13

Animacja pokazuje w jaki sposób zmontować i podłączyć rekuperator ścienny Vasco D13. 

Informacje tekstowe w materiale są w języku niemieckim. Film został przygotowany przez firmę Kermi dla produktu, który pod nazwą Vasco D13 jest sprzedawany w Polsce. Firmy Kermi i Vasco należą do ARBONIA Climate i od roku 2025 będą w Polsce wszystkie produkty oferować pod marką Kermi.

accept_marketing_cookies_video

Uruchomienie z aplikacją Vasco D13

Animacja pokazuje w jaki sposób uruchomić rekuperator ścienny Vasco D13. 

Informacje tekstowe w materiale są w języku niemieckim. Film został przygotowany przez firmę Kermi dla produktu, który pod nazwą Vasco D13 jest sprzedawany w Polsce. Firmy Kermi i Vasco należą do ARBONIA Climate i od roku 2025 będą w Polsce wszystkie produkty oferować pod marką Kermi.