Formularz wyszukiwania

Nowa wersja aplikacji VASCO dla rekuperatorów od kwietnia 2020

Rekuperatory VASCO wprowadzone do sprzedaży od kwietnia 2020 roku mają instalowaną nową wersję sterowania z rozszerzonymi możliwościami kontroli nad działaniem wentylacji poprzez aplikację VASCO CLIMATE CONTROL na smartfona. Nowa wersja aplikacji VASCO CLIMATE CONTROL dotyczy:

  • Nowych rekuperatorów: VASCO DX4 (E), VASCO DX5 (E), VASCO DX6 (E)  - wszystkie
  • Dotychczasowego zakresu serii VASCO X czyli: X350, X425, X500 -  dostarczane do kwietnia 2020
  • Udoskonalonej wersji rekuperatora D275EP III  - wszystkie (w wersji III)
rekuperatory VASCO

Większy zakres informacji o statusie pracy wentylacji w głównym oknie

Obecnie widoczny jest bieżący przepływ w m3/h, wynikający z aktualnego biegu rekuperatora i ustawień dla poszczególnych biegach.

 

Użytkownik nie musi teraz pamiętać jakie są ustawienia jego jednostki, ponieważ widzi, jaki przepływ w każdym momencie rekuperator realizuje. Jest to rzecz jasna wartość zarówno dla nawiewu, jak i wyciągu, ponieważ wentylacja jest zbilansowana. 

aplikacja VASCO    aplikacja VASCO

Oprócz tego w głównym oknie jak do tej pory jest informacja o warunkach pogodowych w okolicy i bieżącym statusie pracy:

Aktywny bieg wynika z harmonogramu tygodniowego 

Czasowo – do następnej zmiany w harmonogramie lub na określony przedział czasu

Aktywny bieg został wybrany na stałe

 
 

Nowa karta informacyjna:

Informacja o temperaturach wewnątrz rekuperatora – bezpośrednio odczytywanych z 4 czujników temperatury.

ŚWIEŻE POWIETRZE

  • z czerpni przed wymiennikiem
  • za wymiennikiem w nawiewie do pomieszczeń

ZUŻYTE POWIETRZE

  • z wyciągów przed wymiennikiem
  • za wymiennikiem do wyrzutni

ORAZ PODZESPOŁY:

By-pass: w serii X oraz D275EP III otwarty/zamknięty, w przypadku rekuperatorów DX, które mają by-pass modulowany dodatkowo będzie informacja % otwarcia.

Grzałka elektryczna PTC: załączona / wyłączona

Tryb przeciwzamrożeniowy: aktywny / nieaktywny. Aktywny tryb oznacza, że wyłącza się nawiew na okres 30 minut, po czym załącza się na powrót.

informacje aplikacja VASCO aplikacja VASCO
   

Po wejściu w tryb zmiany bieżącej pracy pojawia się górnym prawym roku ikona „i”

Informacje o stanie pracy podzespołów -  w przypadku, gdy aktywny ikona będzie mieć wyróżniający kolor.


5 biegów dostępnych tylko w aplikacji.

Dostarczany wraz z rekuperatorem bezprzewodowy przełącznik RF nadal obsługuje 3 biegi i załączanie czasowego przewietrzania. Natomiast w aplikacji oprócz powyższych biegów są dostępne dodatkowe. W ten sposób nowe rekuperatory VASCO mają 5 biegów.

Dodatkowe biegi mogą być uruchamiane na żądanie w oknie modyfikacji bieżącej pracy, mogą też być włączone do harmonogramu tygodniowego jako kolejne okresy.

Ustawienia biegów są zawsze określane jako procent do ustawienia maksymalnego biegu, ustawienia wyjściowe, które użytkownik może w pewnym zakresie dostosować są następujące:

20%   >>> Funkcja NIEOBECNOŚĆ –  tylko w aplikacji

30%  >>>  1 bieg – dostępny w aplikacji, a także dzięki przełącznikowi RF i czujnikom CO2 i RH

60%  >>> 2 bieg – dostępny w aplikacji, a także dzięki przełącznikowi RF i czujnikom CO2 i RH

75%  >>> Funkcja GOŚCIE –  tylko w aplikacji

100% >>> 2 bieg – dostępny w aplikacji, a także dzięki przełącznikowi RF i czujnikom CO2 i RH

aplikacja VASCO  aplikacja VASCO 
 

 Po wejściu w tryb zmiany bieżącej pracy rząd ikon służący do wyboru trybu pracy można przesunąć w lewo

 Pokaże się nowy zakres dodatkowych funkcji

  aplikacja VASCO   aplikacja VASCO
 

Nowe funkcje NIEOBECNOŚĆ i GOŚCIE mogą być użyte jako dodatkowe programy w harmonogramie tygodniowym.

Dla istniejącego, bądź nowo utworzonego STYLU ŻYCIA można wybrać nowe biegi.


 

Funkcja KOMINEK / OKAP KUCHENNY

Funkcja ta jest dostępna tylko w aplikacji i może być wybrana tylko na określony przez użytkownika okres czasu (nie jest dostępna jako ustawienie w terminarzu tygodniowym). Działanie jej polega na tym, że założonym okresie czasu rekuperator będzie działał w stanie nierównowagi, czyli w określonym stopniu będzie miał zwiększony przepływ po stronie nawiewu w stosunku do wyciągu. Takie ustawienie jest zalecane na czas palenia ognia w kominku, tak aby w szczelnym energooszczędnym domu wytworzyć niewielkie nadciśnienie, które będzie zapobiegać wydostawaniu się spalin z kominka w chwili otwierania jego szyby.

Druga sytuacja, w której ta funkcja jest użyteczna to czas załączenia okapu kuchennego, który wyrzuca powietrze z kuchni na zewnątrz. Aby jego działanie nie zakłócało normalnej pracy wentylacji domu – rekuperator ogranicza w określonym czasie wyciąg, zwiększając nawiew, tak aby skompensować zwiększony bezpośredni wyciąg z kuchni.

W czasie gdy aktywna jest funkcja KOMINEK / OKAP KUCHENNY można zmieniać bieg rekuperatora regulując ilość powietrza wymienianego, ponieważ na każdym wybranym biegu będzie utrzymywana nierównowaga. Z tego względu tego trybu pracy nie można przyjąć na stałe, a najdłuższy czas trwania, który może wybrać użytkownik to 90 minut.

aplikacja VASCO aplikacja VASCO
 

Funkcja KOMINEK / OKAP KUCHENNY może być uruchomiana tylko jako funkcja czasowa.

Wybór okresu czasu, w którym nierównowaga będzie aktywna jest ograniczony do 90 minut.

 


Szybki kontakt

Potrzebujesz szybkiej konsultacji, oferty, projektu?

Napisz do nas lub zostaw swój nrumer telefonu, a my pilnie się z Tobą skontaktujemy.