Formularz wyszukiwania

Tryb „Nieobecność” dla jeszcze większych oszczędności

5 biegów w nowych rekuperatorach VASCO

tryb nieobecność

W rekuperatorach Vasco dostarczanych od kwietnia 2020 pojawiło się kilka cennych innowacji, zmieniony system sterowania obejmuje możliwość wykorzystywania w rekuperatorach 5 biegów, dla jeszcze lepszego dostosowania intensywności wentylacji do rzeczywistych potrzeb przewietrzania budynku. Zakres 5 biegów dostępny jest tylko w aplikacji, ponieważ dostarczany wraz rekuperatorem bezprzewodowy przełącznik RF nadal umożliwia wykorzystywanie 3 biegów, ustawionych domyślnie 30%, 60 % i 100% ustawionej wydajności rekuperatora.

Jednak również bez aplikacji można wykorzystać najniższy bieg odpowiadający trybowi Nieobecność w aplikacji, który domyślnie ma ustawione 20% biegu maksymalnego. W tym celu należy połączyć kablowo rekuperator z domowym system alarmowym. Centralka alarmowana, uruchamiana przez użytkowników opuszczających dom, automatycznie przestawi rekuperator na najniższy możliwy bieg.

Jakie są korzyści z użytkowania trybu NIEOBECNOŚĆ?

Po co stosować tak niską wielkość wentylacji? Skutkuje to oczywiście mniejszym zużyciem prądu przez wentylatory. Można zauważyć, że spadek poboru mocy pomiędzy 30% a 20% nie jest bardzo duży, ale większe znaczenie ma fakt, że wymieniane są mniejsze ilości powietrza, czyli mniejszą ilość powietrza wewnątrz budynku trzeba będzie dogrzewać.

Ekonomicznym celem rekuperacji jest przede wszystkim minimalizacja kosztów ogrzewania budynku. Rekuperatory VASCO osiągają 90% odzysku ciepła na minimalnych biegach. Ale to również oznacza, ze 10% ciepła jednak ucieka. To nie jest wiele, ale jeśli nieobecność trwa czasami przez cały dzień, bo domownicy są w szkole i w pracy, to przez wiele godzin i dni to  jednak się tej dodatkowej energii do zaoszczędzenia sporo uzbiera.

Często się pojawia pytanie: Czy nie lepiej byłoby wyłączyć rekuperator w ogóle? Zdecydowanie nie jest to zalecane. Prawdą jest, że absolutnie najważniejszym celem działania rekuperacji jest dostarczanie świeżego powierza ludziom przebywającym w domu. To ludzie, przez oddychanie pobierają z powietrza tlen, a wydychają dwutlenek węgla. Nasze organizmy przerabiają duże ilości powietrza i dlatego, gdy jesteśmy w domu, musimy cały czas dostarczać świeże powietrze, żeby usunąć to z dwutlenkiem i wpuścić to z dużą ilością tlenu. W dodatku aktywność domowników - gotowanie, pranie, prace domowe powodują powstawanie wilgoci, zapachów i pyłów.

Ale gdy nikogo nie ma w domu, to jednak nie można dopuścić do tego, żeby całkowicie wstrzymać wymianę powietrza. Bo oprócz ludzi także „oddychają” meble, wykładziny – wydzielają się pewne ilości lotnych substancji z tworzyw sztucznych, klejów, farb i gdyby nie wymienić powietrza, to powstawałaby koncentracja tych substancji, lepiej do tego nie dopuszczać. Dlatego nie wolno wyłączać – bo w całkowicie szczelnym domu niekorzystne substancje będą się gromadzić. Z drugiej strony gdy w domu nie przebywają ludzie, w praktyce wentylacja może być maksymalnie zredukowana. Dlatego w rekuperatorach Vasco jest możliwość uruchamiania trybu NIEOBECNOŚĆ, zminimalizowania działania rekuperatora. 

Jak uruchomić tryb "nieobecność"?

W możliwościach technicznych rekuperatorów VASCO pojawiła się od kwietnia 2020 nowa opcja – bieg niższy niż 1 dostępny  na 2 sposoby:

  • W Aplikacji na smartfona VASCO CLIMATE CONTROL – to opisaliśmy tutaj.
  • Jako funkcja dostępna fizycznie na płycie sterującej rekuperatora. Jest to styk bezpotencjałowy X25, jeśli zostanie on zwarty, to rekuperator na czas zwarcia będzie pracował na stałe z minimalną prędkością 20% aktualnego ustawienia biegu 3.

Styk bezpotencjałowy na płycie może być podłączony kablowo do domowej centrali alarmowej, która przy uruchomieniu alarmu dla domu, automatycznie załączy rekuperator na tryb NIEOBECNOŚĆ.

Przejście pracy centrali na tryb NIEOBECNOŚĆ może być zmienione poprzez zwarcie styku bezpotencjałowego X25 na  płytce sterowania  poprzez  użycie  dowolnych  zewnętrznych  wyłączników urządzeń ze stykiem przekaźnikowym, system alarmowy budynku.

Nie wolno podłączać do zacisków X25 żadnego zewnętrznego napięcia, wolno je jedynie zwierać.

podłączenie alarmu domowego do rekuperatora

Po wyłączeniu alarmu domowego i zwolnieniu zwarcia styku rekuperator powróci do poziomu wydajności wynikającego z terminarza tygodniowego lub ustawionego przez użytkownika przełącznikiem RF lub aplikacją.

 

Możliwość tę opisano w instrukcji wszystkich rekuperatorów, które tę funkcje posiadają. Są to wszystkie rekuperatory D275EP III, wszystkie serii DX i serii X – produkowane od kwietnia 2020.

schemat podłączenia alarm do rekuperatora Vasco

Szybki kontakt

Potrzebujesz szybkiej konsultacji, oferty, projektu?

Napisz do nas lub zostaw swój nrumer telefonu, a my pilnie się z Tobą skontaktujemy.